چالش ها و فرصت هاي بازار تجهيزات دندانپزشكي

با سلام و آرزوي بهترين ها براي شما عزيزان كه مطالب وبلاگ ما رو مي خونيد بدون پيش گفتار و مقدمه ميرم سر اصل مطلب چالش هاي زيادي در بازار تجهيزات دندانپزشكي ايران در سالي كه گذشت به وجود آمد كه از مهم ترين هاي نوسان قيمت محصولات وارداتي كه ناشي از نواسانات نرخ ارز بود . به زودي مقاله اي پر و پيمون در اين باره منتشر خواهيم كرد كه در آن مطالبي متشر مي كنيم كه دانستن آن براي دندانپزشكان خالي از لطف نيست ، مطالبي كه شايد گوشه اي از اين نا بساماني هاي بازار تجهيزات دندانپزشكي را شرح خواهد داد .

با آرزوي بهترين ها براي شما . تا بعد .

چگونه تجهيزات دندانپزشكي را با كيفيت و ارزان خريد كنيم ؟ 

 با سلام به همهخوانندگان عزيز بخصوص دندانپزشكان گرامي امروز مي خواهيم به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعاتي كه گريبانگير تمامي دندانپزشكان مي باشد بپردازيم ، چگونه تجهيزاتدندانپزشكي را با كيفيت و ارزان خريد كنيم ؟ ، سئوالي كهپاسخ آن اهميت بسيار زيادي در روند بهينه ، پيشرفت كاري تمامي همكاران گرامي دارد. پس با ما همراه باشيد تا نكاتي را در اين خصوص بررسي نماييم :

امروزه باپيشرفت تكنولوژي شاهد آن هستيم ابزارهاي پزشكي دقيق تر و هوشندتر مي شوند و تجهيزاتدندانپزشكي نيز از اين روند جدا نيستند ، با وجوداين سهم دندانپزشكان ايراني از اين تجهيزات نوين به دلايل مختلف ناچيز و محدود استكه عدم معرفي و ارائه به روز اين محصولات به دندانپزشكان با قيمت و كيفيت مناسبيكي از مهمترين اين دلايل مي باشد .

بسيارنددندانپزشكاني كه پس از گذشت سال ها هنوز از تجهيزات قديمي استفاده مي كنند و ازتكنولوژي هاي روز دنيا بي نصيب  هستند اما اخيرا شركتي با نام كام طب پابهعرصه بازار تجهيزات دندانپزشكي و تجهيزات پزشكي ايران گذاشته است كه با بهره گيرياز تكنولوژي هاي نوين در حوزهIT  سعي بر آن دارد تابا تبديل شدن به مرجع جامع تجهيزاتدندانپزشكي و تجهيزاتپزشكي در ايران بستري را فراهم آورد كه دسترسي به جديدترينتجهيزات به همراه مقايسه جزئيات كيفي و مشخصات فني آنها و قيمت بروز هر يك ميسرباشد .

در بررسيهاي به عمل آمده توسط تيم كارشناسي ما و بازديد از محل اين شركت و همچنين وب سايتاصلي آن به آدرس Comteb.com بهخوبي مشهود است كه تيم هاي فني و مشاوره اي كام طب با بهره گيري از تجربه چندينساله و علم روز خود تمامي محصولات موجود در بازار تجهيزات پزشكي و تجهيزات دندانپزشكي ايرانرا مورد ارزيابي هاي دقيق خود قرار مي دهدند و از داده هاي به دست آمده اطلاعاتيمفيد در راستاي آگاه سازي هرچه بيشتر پزشكان و دندانپزشكان گرامي توليد و در دسترسقرار مي دهند .

اينمجموعه با شعار " نبض بازار در دستان شما " به خوبي چرخه و روند كاريخود را معرفي مي كند و نشان مي دهد هدف وي قدرت بخشيدن به دندانپزشكان و پزشكانگرامي براي انتخاب سريع و ايجاد محيطي امن جهت مقايسه كيفي و قيمت تجهيزاتدندانپزشكي و تجهيزات پزشكي در بازار تجهيزاتايران مي باشد .

به زوديدر قسمت بعدي اين مقاله به شرح امكانات و قابليت هاي وب سايت comteb.com مي پردازيم . اميداورم اين مقاله براي شما مفيد فايده بودهباشد .

با آرزويبهترين ها ، تا بعد .